Rechtsbijstand of juridische bijstand

U kunt altijd bij uw rechtsbijstandverzekeraar terecht voor meer informatie over uw rechten in het kader van uw activiteiten. Zelfs als er nog geen sprake is van een mogelijk geschil of een betwisting.

Als er zich een verzekeringsgeschil voordoet, verdedigt uw verzekeraar uw rechten. Of u nu slachtoffer of aansprakelijke bent.

Is een gerechtelijke procedure niet te vermijden, dan neemt de rechtsbijstandsverzekeraar de onvermijdelijke kosten op zich. Denk hierbij aan kosten en honoraria van advocaten of deskundigen, gerechtskosten, gerechtsdeurwaarderskosten ...

Uw rechtsbijstandverzekeraar is er om u bij te staan en u financieel te beschermen, met een uitgebreide formule op maat van uw noden en wensen. 

Voorbeelden

  • Een patiënt/cliënt valt u fysiek aan, waardoor u enkele weken arbeidsongeschikt bent.
  • U wordt strafrechtelijk vervolgd voor een medische fout.
  • U moet voor de Orde der Apothekers verschijnen voor een verkeerde dosering van de medicijnen.
  • U heeft als architect nagelaten om een sondering uit te voeren.
  • Er ontstaat een geschil met het RIZIV. 

Tussenkomst

Boven op deze basisdekkingen kan een polis ook uitgebreid worden met facultatieve waarborgen. Wij helpen u hier uiteraard graag bij verder.
 

Heb je nog vragen?
We helpen je graag verder