Compliance


AlliA Insurance Brokers verbindt zich tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en de regels m.b.t. de privacy.

MIFID

MiFID vormt een geheel aan gedragsregels die bijdragen tot de harmonisatie van de reglementering van de transacties in de financiële producten en de integratie van de financiële markten.
De belangrijkste objectieven van MiFID zijn enerzijds het versterken van de transparantie van de financiële markten en anderzijds het beter beschermen van de consument.

Hieronder kunt u onze informatiebrochure downloaden, waar u de gedragsregels vindt die AlliA toepast.

Mifid_0.pdf

GDPR

Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. Deze nieuwe regelgeving heeft als doel de rechten van de natuurlijke personen nog beter te beschermen.

We kunnen alvast bevestigen dat AlliA ook voor de GDPR-wetgeving in voege trad, de bescherming van de persoonsgegevens steeds als prioritair heeft beschouwd. We hebben in het verleden inderdaad al de nodige inspanningen geleverd, niet alleen qua software en hardware maar ook als organisatie om de toegang tot de ons ter beschikking gestelde gegevens zo goed mogelijk af te schermen en deze enkel te gebruiken voor het doel waarvoor ze ons werden overgemaakt. Ook in de toekomst zullen we dit blijven doen conform onze privacyverklaring die u hier kan terugvinden