Lichamelijke ongevallen

Ongevallenverzekering 24/24

Als zelfstandige kunt u geen beroep doen op een arbeidsongevallenverzekering en staat u dus zelf in voor de financiële gevolgen van een privé- of beroepsongeval. Een ongevallenverzekering 24/24 beschermt u 24 uur op 24 uur, ook in het buitenland. Wilt u ook ziekte verzekeren, zie dan Gewaarborgd inkomen.

Wat biedt een ongevallenverzekering 24/24 na een privé- of beroepsongeval?

  • Bij tijdelijke of blijvende invaliditeit: een overeengekomen vervangingsinkomen (berekend op basis van het gekozen jaarloon)
  • Bij overlijden: een vergoeding voor de nabestaanden (begrafeniskosten, rente voor uw partner en kinderen)
  • Medische kosten: de terugbetaling van medische, heelkundige en farmaceutische kosten en verplegingskosten

Heb je nog vragen?
We helpen je graag verder

Diensten voor zelfstandigen en vrije beroepen