Pensioen

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor zelfstandigen met een vennootschap 

Uw bedrijf bouwt voor u als bedrijfsleider een extra pensioen op, dat 80% mag bedragen van uw laatst verdiende brutoloon. Daarbij wordt rekening gehouden met parameters zoals het wettelijk pensioen, beroepscarrière, burgerlijke stand ...

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) voor elke zelfstandige met of zonder een vennootschap

Dit is de logische eerste stap voor elke zelfstandige om te starten met de opbouw van een aanvullend pensioen:

  • Geen premietaksen
  • Aftrekbaar van het netto belastbaar inkomen, waardoor uw sociale bijdragen verlagen
  • Aftrekbare premie in de personenbelasting
  • Zeer milde eindfiscaliteit

Heb je nog vragen?
We helpen je graag verder

Diensten voor zelfstandigen en vrije beroepen