Ongevallen

Arbeidsongevallen

Elke werkgever is verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor al zijn werknemers, zowel voor kwetsuren door ongevallen tijdens het werk als letsels opgelopen tijdens het woon-werkverkeer.

De wettelijke verplichting om een verzekering af te sluiten beperkt zich tot een afgetopt loon. Als werkgever kunt u dit uitbreiden zodat uw werknemers ook gecompenseerd worden voor het loon boven dit plafond. 

Enkele voorbeelden:

  • Een werknemer valt ondanks alle voorzorgsmaatregelen van een stelling.
  • Een werknemer gaat de trap af met een emmer water in de handen en schuift uit.
  • Een werknemer heeft een (auto-)ongeval op weg naar het werk. Of hij nu aansprakelijk is voor het ongeval of niet, hij zal voor zijn kwetsuren vergoed worden door de arbeidsongevallenverzekeraar.

Wat voorziet de verzekering?

  • Een vergoeding voor medische kosten en transportkosten
  • Een dagvergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid (het loonverlies)
  • Een rente in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid
  • Begrafeniskosten en een rente in geval van overlijden

Andere extra waarborgen:

  • Dekking voor ongevallen in het priv√©leven
  • Vergoeding van het gewaarborgd loon
  • ...

Heb je nog vragen?
We helpen je graag verder

Diensten voor zelfstandigen en vrije beroepen