Arbeidsongevallen

Het budget voor de arbeidsongevallenverzekering vormt nog altijd een belangrijke hap uit het verzekeringsbudget van elk bedrijf. Ofwel door uw activiteiten en de risico’s die daaraan vasthangen, ofwel door de uitgebreide waarborgen (Excedent Arbeidsongevallen, gewaarborgd loon, ongevallen privéleven …).
 
Omdat het een verplichte verzekering betreft, hebt u geen impact op deze complexe wetgeving. Misschien heeft u ook geen duidelijk beeld  van welke ongevallen aanvaard worden, wat hiervoor de uitgaven zijn en hoe deze uitgaven berekend worden. Maar tegelijkertijd spoort men u wel van alle kanten aan om de veiligheid van uw  werknemers, onderaannemers of uitzendkrachten verder te verbeteren.

Wij helpen u om beter inzicht te krijgen in deze materie en uw onderhandelingspositie tegenover de verzekeraar te verbeteren. Dat doen we door middel van:

  • Financiële analyse: deze analyse laat toe om via gedetailleerde schadestatistieken een duidelijker beeld te krijgen van de werkelijke uitgaven van de verzekeraar (wat is er werkelijk uitgegeven en wat staat er in reserve, waarom staan deze bedragen in reserve, welke kosten werden aangerekend … ?). Aan de hand daarvan kunnen we de werkelijke kost berekenen en niet de kost die de verzekeraar u voorspiegelt. Dankzij deze transparantie kunt u onderhandelen over een betere premievoet. 
  • Een lijst van vragen die we samen met u overlopen, om na te gaan welke gratis dienstverlening van de verzekeraars u nu al gebruikt, hoe u die inschakelt en hoe u die kan optimaliseren. Dit omvat ook alle ondersteuning op het vlak van preventie. Indien haalbaar, laten we de met de verzekeraar gemaakte afspraken nadien vastleggen in de samenwerkingsovereenkomst tussen uzelf en de verzekeraar. Een overeenkomst die we daarna op regelmatige basis opvolgen.
  • Een audit van de voorziene waarborgen: als uw bedrijf aanvullende waarborgen boven op de verplichte verzekering voorziet, breiden we de financiële analyse uit met een audit van de voorziene waarborgen. Niet alleen van watvastgelegd is in het arbeidsongevallencontract, maar ook van alle andere verzekeringen die ten voordele van het personeel - hospitalisatie, gewaarborgd inkomen, overlijden/pensioen … - afgesloten werden. We stellen namelijk vast dat deze waarborgen niet noodzakelijk op elkaar afgestemd zijn en vaak leiden tot dubbele verzekering. Met deze audit kunnen we dus uw toekomstige kosten verlagen..

Dankzij onze methode kunnen we ook perfect samenwerken met de interne procurementafdeling van uw bedrijf of overheidsinstelling. Een procurementprocedure doorlopen zonder gespecialiseerde kennis leidt namelijk niet automatisch tot een goed resultaat. Dat wordt bepaald door de kennis van de materie, de verzekeringsmarkt en de ervaring in onderhandelen met verzekeringsmaatschappijen.
 
In al onze regionale kantoren beschikken we hiervoor over gespecialiseerd personeel, ondersteund vanuit AlliA’s specialistenteam.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Bart Wyckhuys.

Heb je nog vragen?
We helpen je graag verder